• Psalm 75 : 2

   

  Als ik 't ambt ontvangen zal,
  Wil ik, volgens eed en plicht,
  Altoos recht doen in 't gericht.
  Land en volk was in verval;
  Maar zijn pijlers steld' ik vast,
  Tegen woed' en overlast.

Laatste nieuws

Activiteiten

Geen evenementen