• Psalm 25 : 2

   Denk aan't vaderlijk meêdogen,
  HEER, waarop ik biddend pleit;
  Milde handen, vriend'lijk' ogen,
  Zijn bij U van eeuwigheid.
  Sla de zonden nimmer ga,
  Die mijn jonkheid heeft bedreven;
  Denk aan mij toch in genâ,
  Om Uw goedheid eer te geven.

Laatste nieuws

Activiteiten

Collectemunten verkoop
maandag 05 feb 2018
19:00 - 20:30 uur
Collectemunten verkoop
maandag 05 mrt 2018
19:00 - 20:30 uur